Fant ingen bevis på «trynefaktor»

Forsøket med anonym retting av prøver blir avsluttet. Det ga ikke svar på om enkeltelever blir urettferdig vurdert.