Grønt lys for 225 kroner i bompenger

Publisert Publisert

NESTEN HALVERT: Beregninger viser at femdobling av satsene vil nesten halvere trafikken.

  • Et gigantisk eksperiment, advarte Høyre da bystyret vedtok å femdoble bompengesatsene på røde dager.

Sammen med Frp stemte Høyre mot å øke bompengesatsene til 225 kroner på dager med dårlig byluft.

Med flertall i bystyret gjenstår bare godkjenning fra Samferdselsdepartementet før Bergen, som første by, tar bompengene fatt for å bremse trafikken når luftkvaliteten blir ulovlig dårlig.

De skyhøye bompengesatsene skal kombineres med gratis kollektivtransport. Nyordningen erstatter datokjøring.

Vedtaket ble altså gjort mot stemmene til Høyre og Frp. Begge partiene som går imot mener byrådet forhaster seg og leverer en sak som er lite gjennomtenkt i detaljene.

— Gigantisk eksperiment

Henning Warloe (H) uttrykte særlig bekymring for hvordan bussene skal ta unna på de røde dagene.

— Dette er et gigantisk eksperiment som jeg på det sterkeste vil advare mot, sa Warloe, som først prøvde å utsette behandlingen i bystyret. Det lyktes ikke.

Endre Tvinnereim (Ap) forsvarte forslaget fra byrådet:

- Bedre enn datokjøring

— Dette er en bedre ordning enn datokjøring. Her kan ingen snike. Og ingen slipper unna om de har to biler, en med partall og en med oddetall.

Tvinnereim mener det allerede er flere fakta som peker riktig vei for byluften i Bergen:

— Rushtidsavgiften har gitt 4000 færre biler hver dag, i februar passerte vi ti prosent elbiler i bomringen og det er innført samkjøringsfelt i Fjøsangerveien, sa han.

Beregninger gjort av Transportøkonomisk Institutt viser at en femdobling av satsene vil redusere trafikken med 43 prosent.

— TØI anbefaler tidobling, påpekte Tvinnereim.

- Flytt godset og havnen

Frps Sara Økland avviste at femdobling av bompengene på dager med dårlig luftkvalitet er god miljøpolitikk.

— Å flytte godsterminal og havn ut av sentrum, bygge Ringveg øst, etablere innfartsparkeringer og styrke kollektivsystemet er handlekraftig og fremtidsrettet. Det bedrer fremkommeligheten og byluften hele året, sa Økland.

Bortsett fra Høyre og Frp valgte partiene i bystyret å støtte byrådet, helt eller delvis.

— Her har jeg tvilt meg frem til et standpunkt, sa Ove Bjørdal (Sp).

— 225 kroner høres voldsomt ut, men det er viktig å huske at dette er i rushtiden. Ellers vil satsen være 95 kroner, og noen kan sikkert flytte kjøringen til tidspunkt med mindre trafikk.

Hjemmekontor og stengte skoler

Anna Elisa Tryti (Ap), byråd for byutvikling, mener bystyret med dette vedtaket har skaffet Bergen et effektivt verktøy for bedre byluft.

Frem mot neste vinter lover hun bystyret å jobbe videre sammen med fylkeskommunen. Bompengevedtaket skal suppleres med flere virkemidler.

— Vi vil se på muligheten for å innføre hjemmekontor, blant annet. Det kan også bli aktuelt å stenge skoler, sa Tryti.

Publisert