• NESTEN HALVERT: Beregninger viser at femdobling av satsene vil nesten halvere trafikken.

Grønt lys for 225 kroner i bompenger