• DYR KØ: Bystyret har vedtatt at det skal koste 45 kroner å kjøre gjennom bomringen i rushet.

Nå er køprisingen vedtatt

Men bystyret forskjøv rushtiden med en halvtime.