• Stortingspolitikerne Helge André Njåstad (Frp) og Peter Christian Frølichhar stått i spissen for å endre offentlighetsloven. Lovendringen vil gjøre det lovlig for byrådet å unnta saker og sakslister fra sine forberedende møter fra innsyn. FOTO: Ørjan Deisz (arkiv)

Endrer loven for å skjule dokumenter

Stortingspolitikerne ber regjeringen sikre at åpenheten og innsyn i offentlig forvaltning økes. Samtidig endrer de loven for å tillate økt hemmelighold av byrådets papirer.