• POLITITOPPENE: Rapporten retter krass kritikk mot politiledelsen i Hordaland, her ved visepolitimester Gunnar Fløystad, påtaleansvarlig Sidsel Isachsen og politimester Geir Gudmundsen. FOTO: Ørjan Deisz (Arkivfoto)

Hordalandspolitiet brøt loven

Politietterforsker Robin Schaefer varslet forsvarlig i Monika-saken. Han ble utsatt for ulovlig gjengjeldelse, og politiet brøt loven, fastslår ny rapport.