• GRABBER TIL SEG: Demonstrantene i Vevring krevde onsdag at regjeringen holder fingrene unna Engebøfjellet, i bakgrunnen. Men på Høyres landsmøte i helgen vil regjeringspartiet trolig vedta en resolusjon som betyr mer gruvedrift og flere sjødeponi landet over. FOTO: Marita Aarekol

Vevring er bare starten for Høyre

Høyre mener at mineralnæringen kan redde Distrikts-Norge. Det vil gi mange flere konflikter mellom arbeidsplasser og miljø, som i Vevring. - All industri har konsekvenser, sier næringsministeren.