Kraftig opprusting av fjelloverganger

Samferdselsdepartementet vil gi høyeste prioritet til ombygging av stamveinettet på sognesiden av Filefjell/Hemsedalsfjellet.