- Fyller ikke hullene i tannlegedekningen

Odontologisk fakultet i Bergen får ikke penger til nytt bygg. Isteden satser regjeringen på nytt tannlegestudium i Tromsø. - Dette løser ikke den akutte tannlegemangelen, sier dekanus Magne Raadal.