- Det er jo bare kunst!

Som en del av utstillingen laid bare i Bergen Kunsthall deltar 12 av byens skoleklasser med formidlingsprosjektet dukkehus. Byredaksjonen har vært flue på dukkehusveggen.