Kuttar på sjuke og gamle

Gulen og Balestrand må redusere tilbodet til eldre og sjuke. - Det er der vi kan spare, seier ordførarane i dei to krisekommunane.