Flytter 300 årsverk til Arna

Byrådet i Bergen støtter Køff-Asko Vest AS sine planer om å bygge et 40.000 kvadratmeter stort engrosanlegg i Arna.