Bydeler på sotteseng

Bydelene står i fare for å ende med 125 millioner i samlet underskudd i år. I Årstad kan sykehjemsplasser og et aldershjem bli nedlagt.