Kjøparane vart ikkje orienterte

Dei to investorgruppene som vil kjøpe Hanøytangen har ikkje fått nokon informasjon om millionrekninga som ligg og ventar utanfor kai 1.