Seks månader for grov barneporno

Ein 42-åring busett i Sogn er funnen skuldig i å ha spreidd pornografisk materiale med barn heilt ned i 4-5års alder via internett.