- Kjem brua, så går skulen

Folkehøgskuleelevane på Voss demonstrerte i dag mot biltrafikken gjennom skuletunet.