Ras blir rydda

Konkurranseutsetjinga av vegarbeidet betyr ikkje at akuttberedskapen blir borte, forsikrar regionvegsjef Ole Chr. Torpp.