Slår sammen menighetene på Løvstakken

Kirken samler Løvstakksiden i Bergen til ett rike. Bjørgvin bispedømmeråd har nå vedtatt å slå sammen Solheim og St. Markus menigheter.