Reguleringskrøll forsinker barnehagene

Naboprotester og mangel på tomter forsinker bystyrets ambisiøse barnehageutbygging. Fem av tolv barnehager er forsinket.