Ekstra juletog på Bergensbanen

I forbindelse med jule- og nyttårshelgen 2002 setter NSB opp i alt 135 ekstratog.