Menneskeverd på tilbud

I Bergen har det ikke vært mulig å skape et verdig liv for narkomane og andre trengende på hospits. Spørsmålet er hvorfor det går an i Oslo. For akkurat samme prisen.