Wegner fikk nei til rektorjobb

Bergens tidligere politimester, Rolf B. Wegner, fikk ikke rektorjobben ved Politihøgskolen.