- Tilbodet blir ikkje dårlegare

Leiinga ved Helse Bergen/Haukeland Sykehus avviser at tilbodet ved Øyeavdelingen blir redusert, og at kvaliteten på Øyeavdelingen blir dårlegare.