Gir marsjordre om nytt odontologibygg

Stortingsflertallet tvinger regjeringen til å føre opp nytt odontologibygg i Bergen. Det kan stå ferdig tidligst i 2007.