Bilselgar i fengsel etter råkøyring

Den 52-årige bilselgaren hevda at fartsmålinga kunne vere feil, men vart ikkje høyrd i Sunnfjord tingrett.