Ingen trøst fra regjeringen

Et pengelens Kommune-Norge kan ikke regne med noen kortsiktig hjelp fra regjeringen.