Har privat englevakt

Berith Nielsen kan ikke nok lovprise sin private hjemmehjelper Odd Børresen. - Jeg gleder meg til han kommer.