Gatefest etter husokkupasjonen

Lørdag arrangerte studentene fest utenfor Sydneshaugen 10, også kalt det postokkuperte huset.