Stadig fleire kvinner døyr av lungekreft

Lungekreft drep stadig fleire norske kvinner. I løpet av ti år har talet på kvinner med lungekreft auka med femti prosent.