- Flere barn får hjerneskade

Hvert år blir minst 20 barn i Hordaland født med hjerneskade, fordi mødrene misbrukte alkohol i svangerskapet. Men tallet på nyfødte med russkader er enda høyere.