Sykehjem utsatt til 2008

Bygging av Ulsetskogen sykehjem er utsatt til 2008. Legevakttjenesten kan bli nedlagt.