Bergensbanen stengt av ras

Ein forvitra fjellknaus ved Saghaug haldeplass mellom Evanger og Bulken på Vossebanen losna i regnvêret ved 14-tida i dag. Bergensbanen er no stengt av raset.