Høyre faller i Bergen

Høyre går tilbake og Frp frem også i Bergen. Tilbakegangen til tross: Høyre står fortsatt sterkere i Bergen enn i resten av Hordaland.