Vil streike for ulempetillegg

Kokk Frank Villanger får 18 kroner i tillegg for å jobbe til midnatt. Han tror det er stor vilje til å streike for bedre tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid.