6000 villrein på Hardangervidda

I en minimumstelling fra fly på Hardangervidda i mars ble det funnet 4688 dyr. Tallet er trolig mellom 5500 og 6500 dyr.