Unge Kvinners Misjonsforening

Med en gjennomsnittsalder på 79 år er det kanskje på tide at foreningen i Blomsterdalen skifter navn?