Ingen erstatning til dykkepionér

Då staten og Statoil til sist innvilga erstatning til helseskadde nordsjø-dykkarar, fall den eldste attlevande, Bjørnulf Johansen (66), utanom.