KrF på glid

I KrF er toppene opptatt av at barnehjemssakene har en moralsk side, selv om de juridisk sett kan være foreldet. Bystyreflertallet kan dermed snu i favør av Morgensol-barna.