74-åring tar doktorgrad

Han har vært pensjonist i fire år. Det er 47 år siden han tok embetseksamen. I dag disputerer Otto A. Mikkelsen (74) for doktorgraden.