Askøy kan miste fiskeforfabrikk

Horsøy-lukten kan bli historie. Selskapet Sea Grain AS vurderer å nedlegge fabrikken og heller bygge nytt i Måløy.