Slik lyder vedtektene:

Politivedtektene utgitt av Bergen kommune år 2000, sier følgende om renhold på offentlig sted (§ 15 Fortau og gate m.v.):