Sviende bot etter kranulykke

Vestkran Kranutleie & Byggmontering har fått 300.000 kroner i bot, etter at en kranfører ble dratt ned på 17 meters dyp utenfor kaien på Hanøytangen i juni 2000.