Underslo 255 000

Bergenseren var markedssjef både i et bilfirma og et idrettslag i Stavanger. Han utnyttet stillingene sine til å underslå store pengebeløp og forfalske sponsorinntekter.