Kjenner fortvilelse og redsel

Roar Leivestad beholder jobben ved Odda Smelteverk inntil videre. Men om tre uker kan det være slutt. For 150 kolleger falt dommen i går.