Autister kan miste tilbud

Espen og Anna var språkløse autister. Intens trening har fått dem ut av skallet. Nå vil byrådet si opp avtalen med foreldrenes støttespiller.