Sparetiltak rammer elevene

Tomme klasserom, ingen utflukter, stengte bibliotek og dårligere oppfølging av de svakeste elevene. Rektor ved Lynghaug skole, Frode Nilsen, håper foreldrene vil gjøre opprør når de skjønner hva kuttene vil bety.