Trafikk-kork i Sandviken

Trafikken står i syv steiner på nordre innfartsåre mandag morgen. Årsaken er at en punktert varebil blokkerer veien i Sandviken.