Skryt for Sellafield-arbeid

Representanter for samtlige partier i bystyret ga byrådet ros for kampen den har ført mot de radioaktive utslippene fra Sellafield.