Bannlysar torskelever

Alarmerande høge PCB-verdiar i blåskjell i Sørfjorden har fått styresmaktene til å åtvara folk mot å eta fiskelever. Ureininga er mangedobla det siste året, og giftkjelda er ikkje funnen.