«Bergens farligste mann» er redd

Jarle Olsen har to ganger byttet fengsel etter at han skal ha mottatt trusler.